Welkom op de website van Fennek infra.


De markt is aan het veranderen, steeds vaker valt de keuze op contractvormen zoals Design&Construct, Engineering&Construct, waarbij risico’s verschuiven van opdrachtgevers naar opdrachtnemers. Fennek infra is de partner met de ervaring en kennis in alle contractfasen, van tender- tot en met onderhoudsfase. Fennek infra kan worden benaderd voor het leveren van adviezen, het uitvoeren van engineeringwerk en het realiseren, begeleiden en bewaken van processen, in alle fasen van het project voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Vooral in complexe projecten met een krappe doorlooptijd wordt de meerwaarde van Fennek infra zichtbaar. 

Uw project + onze kennis en ervaring = hoger rendement.

Visie

Wij zien onze maatschappelijke relevantie als iets wat je niet alleen doet, maar ook bent. En dat merkt u als opdrachtgever. Wij stellen altijd zeer hoge eisen aan onszelf en aan ons werk. Bij alles wat we doen, staat een succesvol eindresultaat voorop. U plukt daar de vruchten van. Afspraak is afspraak